Przejdź do treści

Łukasz Szczygieł

adwokat / mediator

Specjalizuje się w mediacji z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego. Wpisany na listę stałych mediatorów:

  • Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • Sądu Okręgowego Warszawa – Praga,
  • Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
  • Centrum Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, studiował również na Uczelni Łazarskiego oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Jako adwokat specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym spraw o ochronę dóbr osobistych. Prowadzi również sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej, w tym z tzw. upadłości transgranicznej.

Mecenas Szczygieł jest członkiem następujących sekcji tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Prawa Rodzinnego, Arbitrażu i Mediacji, Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w służbie zdrowia, edukacji, ośrodku adopcyjnym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, organizacjach pozarządowych.

zobacz również nasze pozostałe serwisy: