Przejdź do treści


Zawsze warto rozmawiać

Czas

Mediacja jest znacznie szybsza od postępowania sądowego

Koszty

Postępowanie mediacyjne jest co do zasady tańsze od postępowania sądowego

Moc ugody Sądowej

Zawarta ugoda, zatwierdzona przez sąd,
podlega wykonaniu, tak jak orzeczenie sądu

Co to jest mediacja?

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, która polega na dobrowolnej i poufnej rozmowie, w której uczestnicy będący w konflikcie dążą do osiągnięcia obopólnie akceptowalnej i satysfakcjonującej ugody. Proces ten kształtuje się w obecności i przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, który wspiera jego przebieg łagodzi powstające napięcia, nie narzucając przy tym żadnego rozwiązania.

Czy wiesz, że…

Mediację można prowadzić w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody.

Zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc ugody sądowej. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Postępowanie mediacyjne jest niejawne, mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji.

Jeżeli w toku sprawy sądowej zawarto ugodę przed mediatorem, wówczas powód otrzyma zwrot ¾ uiszczonej opłaty sądowej.

Łukasz Szczygieł

adwokat / mediator

Specjalizuje się w mediacji z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego. Wpisany na listę stałych mediatorów:

  • Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • Sądu Okręgowego Warszawa – Praga,
  • Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
  • Centrum Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Gdzie możemy się spotkać?

CAŁA POLSKA

ONLINE – WIDEOKONFERENCJA

WARSZAWA

ul. Międzyborska 48

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul. Wybickiego 6

OTWOCK